نمایشگاهها

حضور فعال شرکت ماشین ابزارکارآفرین در نمایشگاه های داخلی وخارجی 
 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1395هجدهمین نمایشگاه صنعت و اتوماسیون صنعتی مشهد 1395دهمین نمایشگاه صنعت و معدن اراک 1395نمایشگاه صنعت، بسته بندی و موادغذایی رشت 1395بیست و دومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394


 

هجدهمین نمایشگاه بین الملی چاپ و بسته بندی تهران 1390دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1389

 

Canton Fair 2010