جک پالت - پالت بر دستی

ماشین ابزار کارآفرین 66550074 واردکننده مستقیم انواع جک پالت دستی، جک پالت ترازو دار (جک پالت باسکول دار)، جک پالت قیچی، جک پالت دوار، جک پالت پهن، جک پالت کوتاه، جک پالت بلند و جک پالت های خاص برای کاربری های گوناگون با برترین کیفیت و گارانتی 18 ماهه واقعی
جک پالت دستی ابزاری ایده آل به عنوان "کمک رسان درانبارداری و ذخیره کالا" برای کلیه امورحمل ونقل دستی کالا در مسیرهای کوتاه شناخته میشود.ابزاری بسیار مناسب برای استفاده بر رروی بارکش ها، انبارهای کوچک و متوسط ، فروشگاههاو... می باشد. پالت در این ابزارنقش کلیدی را ایفا میکند، که انتخاب جک پالت با اندازه پالت رابطه ایی مستقیم دارد. جک پالت بر اساس اندازه و تناژ و نوع بار به مدلهای مختلفی تقسیم بندی می شود: جک پالت استاندارد، جک پالت پهن، جک پالت باریک، جک پالت قیچی، جک پالت ترازودار، جک پالت رول بر، جک پالت با شاخک بلند، جک پالت کم ارتفاع، جک پالت گالوانیزه، جک پالت استیل، جک پالت با حفاظ، پالت بر سنگین، جک پالت با چرخ لاستیکی، جک پالت کوتاه


جک پالت دستی سری CBY.AC3 مشاهده محصول
موجود 

جک پالت دستی سری CBY.AC3

ظرفیت بالابری: 3000 کیلوگرم

طول شاخک: 115 و 122 سانتیمتر

عرض شاخک: 55 و 68.5 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 8.5 سانتیمتر

جک پالت دستی 5 تن سری CBY.5T مشاهده محصول
موجود 

جک پالت دستی 5 تن سری CBY.5T

ظرفیت بالابری: 5000 کیلوگرم

طول شاخک: 115 و 122 سانتیمتر

عرض شاخک: 55 و 68.5 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 8.5 سانتیمتر

جک پالت ACL6.5(کم ارتفاع) مشاهده محصول
موجود 

جک پالت ACL6.5(کم ارتفاع)

ظرفیت بالابری: 3000 کیلوگرم

طول شاخک: 115 و 122 سانتیمتر

عرض شاخک: 55 و 68.5 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 6.5 سانتیمتر

جک پالتJC(حداقل ارتفاع 7.5cm) مشاهده محصول
موجود 

جک پالتJC(حداقل ارتفاع 7.5cm)

ظرفیت بالابری: 2000 کیلوگرم

طول شاخک: 115 و 122سانتیمتر

عرض شاخک: 55 و 68.5 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 7.5 سانتیمتر

جک پالت رول بر سری CBY.ZT مشاهده محصول
موجود 

جک پالت رول بر سری CBY.ZT

ظرفیت بالابری: 2500 کیلوگرم

طول شاخک: 115 و 122 سانتیمتر

عرض شاخک: 94 و 100 و 106 سانتیمتر

 قطر رول های کارگیر : 70 تا 140 سانتیمتر

جک پالت شاخک بلند سری CBY.LC مشاهده محصول
موجود 

جک پالت شاخک بلند سری CBY.LC

ظرفیت بالابری: 2500 و 3000 کیلوگرم

طول شاخک: 150 و 200 سانتیمتر

عرض شاخک: 55 و 68 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 8.5 سانتیمتر

جک پالت استیل سری BX&DX مشاهده محصول
موجود 

جک پالت استیل سری BX&DX

ظرفیت بالابری: 3000 کیلوگرم

طول شاخک: 115 سانتیمتر

عرض شاخک: 55 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 8.5 سانتیمتر

جک پالت شاخک کوتاه سری CBY.SD مشاهده محصول
موجود 

جک پالت شاخک کوتاه سری CBY.SD

ظرفیت بالابری: 3000 کیلوگرم

طول شاخک: 80 سانتیمتر

عرض شاخک: 45 و 55 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 8.5 سانتیمتر

جک پالت قیچی سری CBY.HL مشاهده محصول
موجود 

جک پالت قیچی سری CBY.HL

ظرفیت بالابری: 1500 کیلوگرم

طول شاخک: 115 سانتیمتر

عرض شاخک: 55 و 68 سانتیمتر

حداکثر ارتفاع بالابری: 83 سانتیمتر

جک پالت کم عرض CBY.45 مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

جک پالت کم عرض CBY.45

ظرفیت بالابری: 3000 کیلوگرم

طول شاخک: 80 و 115 سانتیمتر

عرض شاخک: 45 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 6.5 و 8.5 سانتیمتر

جک پالت ACL3.5(کم ارتفاع) مشاهده محصول
موجود 

جک پالت ACL3.5(کم ارتفاع)

ظرفیت بالابری: 1000 کیلوگرم

طول شاخک: 115 سانتیمتر

عرض شاخک: 55 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 3.5 سانتیمتر

جک پالت توزین سری CW(باسکول دار) مشاهده محصول
موجود 

جک پالت توزین سری CW(باسکول دار)

ظرفیت بالابری: 2000 کیلوگرم

طول شاخک: 115 و 122 سانتیمتر

عرض شاخک: 55 و 68 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 8.5 سانتیمتر

جک پالت توزین CW-I(باسکول دار) مشاهده محصول
موجود 

جک پالت توزین CW-I(باسکول دار)

ظرفیت بالابری و توزین بار: 2000 کیلوگرم

طول شاخک: 114.5  سانتیمتر

عرض شاخک: 58.5 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 9.5 سانتیمتر

جک پالت دستی سری BF30i مشاهده محصول
موجود 

جک پالت دستی سری BF30i

ظرفیت بالابری: 3000 کیلوگرم

طول شاخک: 115 و 122 سانتیمتر

عرض شاخک: 55 و 68 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 8.5 سانتیمتر

جک پالت دستی سری KMC-IR3 مشاهده محصول
موجود 

جک پالت دستی سری KMC-IR3

ظرفیت بالابری: 2500 و 3000 کیلوگرم

طول شاخک: 115 و 122 سانتیمتر

عرض شاخک: 55 و 68.8 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 8.5 سانتیمتر

جک پالت دستی سری BF50i مشاهده محصول
موجود 

جک پالت دستی سری BF50i

ظرفیت بالابری: 5000 کیلوگرم

طول شاخک:  122 سانتیمتر

عرض شاخک: 68.5 سانتیمتر

حداقل ارتفاع شاخک: 8.5 سانتیمتر