جرثقیل ریلی - جرثقیل سقفی

درجه کیفی: درجه 1

ظرفیت: 1000 کیلوگرم
چهار حرکته

جرثقیل سقفی یا جرثقیل ریلی با ظرفیت یک تن(چهار فایل)

جرثقیل سقفی یا جرثقیل ریلی با ظرفیت یک تن(چهار فایل)
ظرفیت ۱۰۰۰ kg
نظرات کاربران
دیدگاه