استاکر نیمه برقی - شارژی

لیفتراک شارژی یا استاکر شارژی دستگاهی است همانند لیفتراک های برقی با این تفاوت که نیروی جک هیدرولیک آن از طریق باطری تامیین می شود و حرکت دستگاه توسط کاربر صورت می پذیرد. سرعت عمل این دستگاه مخصوصا در ارتفاع بالای 1.5 متر بسیار موثر است.


استاکر نیمه برقی سری CTDB مشاهده محصول
موجود 

استاکر نیمه برقی سری CTDB

استاکر نیمه شارژی سری CTDB

حرکت دستگاه دستی

لیفت شاخک بصورت برقی

ظرفیت: 1000 - 1500 - 2000 کلوگرم
ارتفاع بالابری: 160 الی 300 سانتیمتر

استاکر شارژی سری CTD مشاهده محصول
موجود 

استاکر شارژی سری CTD

استاکر نیمه شارژی سری CTD

حرکت دستگاه بصورت دستی

لیفت شاخک بصورت برقی

ظرفیت:1000 - 1500 - 2000 کیوگرم
ارتفاع بالابری: 160 الی 550 سانتیمتر