استاکر (لیفتراک) دستی

لیفتراک دستی یا استاکر دستی نوعی از تجهیزات انبارداری می باشد که قابلیت حمل بار و پالت در ارتفاع را داراست. جک هیدرولیک این دستگاه که توسط نیروی انسانی کار می کند میتواند بار را در ارتفاع های مختلف تخلیه یا بارگیری نماید. این دستگاه با قیمت مناسب خود کارآمدی بسیاری در انبار های کوچک، محیط های صنعتی و کارگاهی که نیازمند جابجایی بار در ارتفاع هستند، را دارد.


استاکر دستی پایه پهن CTY-EWH مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

استاکر دستی پایه پهن CTY-EWH

ظرفیت: 1000 - 1500 - 2000 کیلوگرم

ارتفاع بالابری: 2 - 2.5 - 3 متر

طول شاخک: 115 سانتیمتر

عرض قابل شاخکها: طبق سفارش مشتری

استاکر دستی سری  CTY-A مشاهده محصول
موجود 

استاکر دستی سری CTY-A

ظرفیت: 2000 - 3000 کیلوگرم

ارتفاع بالابری: 160 سانتیمتر

طول شاخک: 90 سانتیمتر

عرض قابل تنظیم شاخکها: 25 الی 58 سانتیمتر

استاکر دستی سری CTY-EH مشاهده محصول
موجود 

استاکر دستی سری CTY-EH

ظرفیت بالابری: 1500 - 2000 کیلوگرم

ارتفاع بالابری: 200-250-300 سانتیمتر

طول شاخک: 115 سانتیمتر

عرض قابل تنظیم شاخکها: 32 الی 74 سانتیمتر

استاکر دستی  سری CTY-E مشاهده محصول
موجود 

استاکر دستی سری CTY-E

ظرفیت: 1000 و 2000 کیلوگرم

ارتفاع بالابری: 160 سانتیمتر

طول شاخک: 115 سانتیمتر

عرض قابل تنظیم شاخکها: 32 الی 74 سانتیمتر

مینی استاکر دستی سری CTY-A مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

مینی استاکر دستی سری CTY-A

ظرفیت: 500 کیلوگرم

ارتفاع بالابری: 120 سانتیمتر

طول شاخک: 90 سانتیمتر

عرض قابل تنظیم شاخکها: 18 الی 41 سانتیمتر

استاکر دستی پرتابل سری SDDJ مشاهده محصول
موجود 

استاکر دستی پرتابل سری SDDJ

ظرفیت: 400 کیلوگرم

ارتفاع بالابری: 85-110-130-150-170 سانتیمتر 

طول شاخک: 90 سانتیمتر

عرض قابل تنظیم شاخکها: 21 الی 58 سانتیمتر