اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : درباره ما : اهداف
محصولات این شرکت درچهارگروه عمده طبقه بندی میگردند:
1-ماشین آلات وتجهیزات جابجایی وانبارداری
2-ماشین آلات چاپ،پس ازچاپ،بسته بندی وسلولوزی
3-ماشین آلات تعمیرونگهداری موتوری،براده برداری وماشین ابزار
این شرکت باکادر مجرب خود آماده ارائه ومشاوره دراموربازرگانی به واحدهای تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاری می باشد:
1-انجام فعالیتهای بازرگانی داخلی، واردات و صادرات مستقیم انواع ماشین آلات صنعتی و توزیع آنها
2- ارائه خدمات درامور نصب،راه اندازی وخدمات ماشین آلات ابزار،چاپ،پس ازچاپ،بسته بندی وسلولوزی
3-مشاوره در زمینه سرمایه گذاری درصنایع چاپ وبسته بندی