اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : تجهیزات انبارداری دستی : اسکیت، غلطک، آسان بر
اسکیت، آسان بر،(غلطک های دوار) صفحاتی متحرک با چرخهای مخصوص هستند.این ابزارها با توجه به طراحی، اندازه و تعداد چرخهای غلطکی در جابجایی اجسام فوق سنگین به صورت دستی با ایمنی بالا بسیار مناسب هستند. 
ماشین ابزار کارآفرین عرضه کننده انواع ابزار های جابجایی اجسام سنگین 

اسکیت حمل بار مدل: CRA20T
ظرفیت : 20Ton
همراه با کف گرد و قابلیت جیک و فیکسچر

اسکیت، تانکی، آسان بر جهت حمل بارهای سنگین مدل: CRA6T
ظرفیت: 6Ton
دارای کف گرد و قابلیت اتصال به کف بار و دستگاه(جیگ و فیکسچر)
وضعیت: موجود

اسکیت حمل بار مدل: CRA12T
ظرفیت: 12Ton
همراه با کف گرد و قابلیت اتصال به بار
وضعیت: موجود

اسکیت حمل بار مدل: CRA15T
ظرفیت:15Ton
دارای کف گردو قابلیت جیگ و فیکسچر

اسکیت مدل: CRA8T
ظرفیت: 8Ton
همراه با کف گرد و قابلیت اتصال به بار
وضعیت: موجود