اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : گالری : تصاویر واقعی جک پالت توزین دار
List تصاویر واقعی جک پالت توزین دار

جک پالت ترازو- چاپگر

جک پالت ترازو- چاپگر
جک پالت توزین، نحوه صحیح بارگیری

جک پالت توزین، نحوه صحیح بارگیری
جک پالت ترازودار - صفحه نمایش LCD ضدآب

جک پالت ترازودار - صفحه نمایش LCD ضدآب
نمایش وزن خالص و ناخالص، وزن کل، شمارش عدد و عملکرد تارا

نمایش وزن خالص و ناخالص، وزن کل، شمارش عدد و عملکرد تارا
جک پالت ترازو دار- حداکثر ارتفاع بالابری 19.5 سانت

جک پالت ترازو دار- حداکثر ارتفاع بالابری 19.5 سانت
جک پالت ترازودار- پمپ  یکپارچه- صفحه نمایش- چرخهای پلی اورتن

جک پالت ترازودار- پمپ یکپارچه- صفحه نمایش- چرخهای پلی اورتن
حداقل ارتفاع شاخک از سطح زمین: 8.5 سانت

حداقل ارتفاع شاخک از سطح زمین: 8.5 سانت
 فاصبله بین دو شاخک 55 سانت

فاصبله بین دو شاخک 55 سانت
جک پالت ترازودار، پمپ یکپارچه و پدال تخلیه

جک پالت ترازودار، پمپ یکپارچه و پدال تخلیه
جک پالت ترازو دار- نمای جانبی

جک پالت ترازو دار- نمای جانبی
جک پالت ترازو دار- نمای بالای دستگاه

جک پالت ترازو دار- نمای بالای دستگاه
جک پالت ترازو دار

جک پالت ترازو دار
جک پالت ترازو دار

جک پالت ترازو دار