اینجا هستیدSkip Navigation Links
List تصاویر واقعی جک پالت کم ارتفاع 3.5 سانت

جک پالت کم ارتفاع - غلطک های فولادی شاخک

جک پالت کم ارتفاع - غلطک های فولادی شاخک
جک پالت کم ارتفاع- نمای زیرین جک پالت کم ارتفاع

جک پالت کم ارتفاع- نمای زیرین جک پالت کم ارتفاع
جک پالت کم ارتفاع- نمای پمپ یکپارچه

جک پالت کم ارتفاع- نمای پمپ یکپارچه
جک پالت کم ارتفاع-  فاصله دو شاخک 55 سانتیمتر

جک پالت کم ارتفاع- فاصله دو شاخک 55 سانتیمتر
جک پالت کم ارتفاع - ظرفیت 1 تن

جک پالت کم ارتفاع - ظرفیت 1 تن
جک پالت کم ارتفاع- حداقل ارتفاع شاخک: 3.5 سانت

جک پالت کم ارتفاع- حداقل ارتفاع شاخک: 3.5 سانت
جک پالت کم ارتفاع - ارتفاع بالابری 14.5 سانت

جک پالت کم ارتفاع - ارتفاع بالابری 14.5 سانت